Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
30 lượt xem

13 công thức tính dãy số cần nhớ

Ngày đăng: 30/12/2015, 21:06

NBS Phạm Huy Hoat – 0926456456 Công thức tổng quát tính tổng dãy số Khi giải tập dãy số, tổng dãy số… cần nhớ công thức tổng quát Điều quan trọng biết ứng dụng NBS sưu tầm & giới thiệu 13 công thức 1/ Cấp số cộng (dãy số cách đều) : Trong : = số hạng đầu tiên; = số hạng thứ n; công sai ( khoảng cách) an – a (n-1) = d Tổng n số hạng 2/ Dãy số tự nhiên 1, 2, ,4, ,n = 1+2+3+… + n = n(n + 1) 3/ Dãy số lẻ 1, 5, 2n-1 = 0926456456n -1) = n2 4/ Tổng bình phương n số tự nhiên = 0926456456 + + n = n( n + 1)(2n + 1) 5/ Tổng lập phương n số tự nhiên  n(n + 1)  = + + + n =     3 6/ Tổng lũy thưa n số tự nhiên = 0926456456 + + n5 = 12 n2 (n + 0926456456n2 + 2n – ) 7/ Cấp số nhân: Trong : NBS Phạm Huy Hoat – 2012 • = số hạng thứ ( n+1); Công bội an /a (n-1) = r = số hạng đầu tiên; tổng dãy từ k=0 đến k=n 8/ Dãy số căp số tự nhiên nhân dồn 0926456456 + + n( n+1) Sn= 0926456456 + + n( n+1) = n(n + 1) n(n + 1)(2n + 1) n(n + 1)(n + 2) + = 9/ Dãy số nghịch đảo căp số tự nhiên nhân dồn 1 1 n = Sn = 0926456456 + + n(n + 1) ( n > ) = 1với ( n > ) n +1 n +1 10/ Dãy số nghịch đảo căp số tự nhiên nhân dồn 1 1 Sn = 0926456456 + + n(n + 1)(n + 2)  1 1 n(n + 3)  = − =   1.2 (n + 1)(n + 2)  4(n + 1)(n + 2) 11/ Dãy số có tử số lẻ, mẫu bình phương cặp số tự nhiên nhân dồn 2n + n( n + 2) = Sn = (0926456456) + + [ n(n + 1)] =1 – (n + 1) (n + 1) 12/ Dãy số đặc biệt Sn = 1+ p1 + p + p3 + + pn = P n +1 − p −1 với ( p ≠ 1) 13/ Dãy số đặc biệt (n + 1) P n +1 p n +1 − − Sn = 1+ 2p +3p + + ( n+1 ) p = p −1 ( P − 1) 2 n với ( p ≠ 1) … • = số hạng thứ ( n+1); Công bội an /a (n-1) = r = số hạng đầu tiên; tổng dãy từ k=0 đến k=n 8/ Dãy số căp số tự nhiên nhân dồn 0926456456 + + n(… 1) n(n + 1)(n + 2) + = 9/ Dãy số nghịch đảo căp số tự nhiên nhân dồn 1 1 n = Sn = 0926456456 + + n(n + 1) ( n > ) = 1với ( n > ) n +1 n +1 10/ Dãy số nghịch đảo căp số tự nhiên nhân dồn 1 1 Sn… 2)  4(n + 1)(n + 2) 11/ Dãy số có tử số lẻ, mẫu bình phương cặp số tự nhiên nhân dồn 2n + n( n + 2) = Sn = (0926456456) + + [ n(n + 1)] =1 – (n + 1) (n + 1) 12/ Dãy số đặc biệt Sn = 1+ p1 +

Bạn Đang Xem: 13 công thức tính dãy số cần nhớ

Xem Thêm: P-7 Long Range Air ASW-Capable Aircraft (LRAACA)

– Xem thêm –

Xem Thêm: Câu 3: Vì sao ta có thể xác dịnh được âm phát ra từ bên phải hay bên trái?

Xem thêm: 13 công thức tính dãy số cần nhớ, 13 công thức tính dãy số cần nhớ, 13 công thức tính dãy số cần nhớ

Nguồn: https://thuochaytribenh.com
Danh Mục: Sức khỏe

Thông báo chính thức: Ninh Bình Web (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!