Bài thuốc bó gãy xương, bai thuoc bo gay xuong

BÀI THUỐC BÓ GÃY XƯƠNG


1.
BỘT
BỒ THỰ
LƯƠNG


Bột Thự lương (bột cù Nâu) 1 kg Cơm nếp
đủ bó vết thương


Chủ trị:


Bó gẫy xương kín, gẫy xương hở đã được
xử trí vô khuẩn, bằng thuốc điếu trị vết thương ứng dụng, và xương đã
được đưa vào đúng vị trí (hành huyết, tiêu sưng, giảm đau, liền xương).


cách sử dụng, liều lượng:


Củ Nâu gọt vỏ cắt mỏng manh sấy khô tản bột
mịn.


khi sử dụng: nấu cơm nếp hơi nát, trộn bột
củ Nâu theo công thức:


Cơm nếp nát100g


Bột củ Nâu20g


Hai thứ nghiền nát đều, Khi cơm còn đang
nóng dát thành một bánh dài đủ bó chỗ xương gẫy, đặt thuốc lên vải gạc
hoặc lá chuối, dàn đều bó vào chung quanh chỗ gẫy, đăt nẹp băng thắt chặt và cố định
cho chặt.


Hai ngày thay thuốc 1 lần.


2. THUỐC CAO BÓ GẪY XƯƠNG


Quế chi400g


Lá Cúc tẳn200g


Lá Ngải cứu100g


Đại hồi20g


Dầu thầu dấu (dấu Ve) 500g


Sáp ong100g


Chủ trị:


Bó gẫy xương (hành huyết, tiêu sưng,
giảm đau, liền xương).


cách sử dụng, liều lượng:


Bốn vị thuốc đầu, sấy khô giòn trộn lẫn,
tán bột mịn.


Sáp ong đưa vào dầu Ve đun quấy cho tan
hết, bắc ra để tránh nóng cho dần thuốc bột vào dung địch Sáp ong dầu
Ve đánh đều thành thứ cao đặc như bánh dày. tiếp sau đó đem dàn thuốc lên
giấy dấu dày 3mm vừa đủ bó quanh chỗ xương gẫy, bó vào xung quang chỗ
gây, đặt nẹp, băng thắt chặt và cố định cho chặt. Khi nơi gây đã ổn định, ba ngày
thay thuốc 1 lần.


3.BỘT DUNG THỤ KÊ ĐẢN
BẠCH


Lá Dung thụ (lá Si)1kg


Thiên niên kiện200g


Kê đản bạch (tròng trắng trứng gà) đủ
sử dụng


Chủ trị:


Bó gẫy xương (hành huyết, tiêu sưng,
giảm đau),


Cách
sử dụng, liều luợng:


Lá Si, Thiên niên kiện, sấy khô tán bột
mịn.


khi sử dụng theo công thức sau:


Thuốc bột100g


tròng trắng trứng gà2 quả


tròng trắng trứng đánh kỹ thành bọt như
kem mới cho bột thuốc vào nhào thật đều (nếu khò thêm một nửa rượu trắng
cho vừa đủ dẻo). Tuỳ theo độ lớn vết thương to nhỏ mà sử dụng thuốc nhiều
hay ít cho vừa đủ bó.


Dàn thuốc tên vải gạc hay giấy dẩu dày
3mm bó chung quanh nơi gẫy, đặt nẹp, băng thắt chặt và cố định cho chặt.


Khi nơi xương gãy đã ổn định, 3 ngày
thay thuốc 1 lần.


4. THUỔC BÓ THANH
TÁO


Lá Thanh táo (Tiếp cốt thảo) tươi


Chủ trị:


Bó gẫy xương (tiêu viêm, hành huyết,
giảm đau, liền xương).


cách sử dụng, liều lượng:


Hái lá và ngọn non liều lượng vừa dủ
sử dụng cho vết thương, rửa thật sạch giã nhỏ, bó thuốc vào nơi gẫy, đặt nẹp,
băng thắt chặt và cố định cho chặt.


Khi nơi xương gãy đã ổn định, thường ngày
thay thuốc 1 lần.5.
THUỐC BÓ MỘC MIÊN NÚC
NÁC


Mộc miên bỉ tươi (vỏ cây Gạo)6
phần


Nam hoàng bá (vỏ cây Núc nác) tươi 4
phần


Chủ trị;


Bó gẫy xương (giảm đau, tiêu viêm, hành
huyết).


cách sử dụng, liều lượng:


Hai thứ vỏ cây trên cạo lột vỏ (hô ngoài,
rửa thật sạch, cắt mỏng manh giã thật mịn, bó vào nơi gẫy, đặt nẹp, băng thắt chặt và cố định
chặt.


Khi nơi xương gẫy đã ổn định 2 ngày thay
thuốc 1 lần.


6.
THUỐC BÓ XƯƠNG RỒNG XẠ
CAN CỦ KHỞI

Cành Xương rồng leo


(Xương rồng ông) tươi


40%


Vỏ rễ cây củ khởi


(Địa cốt bỉ) tươi


20%


Lá cây Rẻ quạt tươi


20%


Gừng tươi


15%


muối bột ăn (để riêng)


5%


Chủ trị:


Bó gãy xương (hành huyết, tiêu ứ, giảm
đau, liền xương).


cách sử dụng, liều lượng:


Xương rồng bỏ lõi cùng những vị khác rửa
sạch, cắt mỏng manh, giã qua cho muối bột vào giã tiếp cho nhỏ, bó vào nơi xương
gẫy, đặt nẹp, băng thắt chặt và cố định chăt.


Khi nơi xưdng gẫy đả ổn định ngày thay
thuốc1 lần.7. BỘT BÓ DUNG THỤ GIÁNG
HƯƠNG


Dung thụ diệp tươi (Lá Si)


Giáng hương diệp (cây Bái) tươi


Hương
tiêu diệp (Lả chuối tiêu) tươi


Lá Mua lùn (Lá Mua nước) tươi


Lá hoa Giẻ
thơm (lá cây giỏ dẻ) tươi


5 thứ lượng đều bằng nhau.


Chủ trị:


Bó gãy xương {hành khí, hoạt huyết, thư
cán hoạt lạc, tiêu viẽm, giảm đau, liền xương).


cách sử dụng, liều lượng:


những thứ lá cắt bỏ hết cuống và sống lá,
rửa thật sạch cắt nhỏ, phơi âm can 3 ngày đêm, sấy khô giòn, tán bột mịn.


khi sử dụng hoà bột thuốc vào rượu và nước
đung nóng {50% rượu, 50% nước) vừa đủ quánh dẻo (nếu pha nát quá da sẽ bị
bỏng rộp), đẳp thuốc bó vào nơi xương gẫy đặt nẹp băng thắt chặt và cố định chặt.


Khi nơi xương gẫy đã ổn định 3 ngày thay
thuốc 1 lần.


xem xét:


Nếu phía trên và phía dưới nai xương gẫy
sưng nề thì sử dụng 30g thuốc bột trên ngâm với 150ml rượu trắng, xoa vào
nơi sưng (không bóp) ngày xoa 5 lần, dêm xoa 2 lần.


8. THUỐC BÓKHOAN CÂN
ĐẰNG


Lả vả dày Khoan cân đằng tươi (Dày đau
xương)


Chủ trị:


Bỏ gẫy xương (Hành huyết, tiêu sưng,
giảm đau, thư càn hoạt lạc, liền xưdng).


cách sử dụng, liều lượng:


Lá và Dây đau xương iiều lượng vùa sử dụng sử dụng,
rửa thật sạch, cắt nhỏ, nghiền nát, bó vào nơi xương gẫy, đặt nẹp, băng thắt chặt và cố định chặt.


sau khoảng khoảng thời gian bó được 6 ngày chuyển sử dụng thuốc
bó bột: Thự lương (củ Nâu).


Thự lương gọt lột vỏ thô, cắt mỏng manh giă
nát nhừ, bó vào nai xương gẫy, đặt nẹp, băng thắt chặt và cố định chặt.


3 ngày thay thuốc 1 lấn, bó tới khi
khỏi.


9. THUỐC BÓ BIỂN ĐẬU TỲ MA
TANG ĐIỆP


Biển đậu diệp (lá Đậu ván trắng) Tươi 100g


Tỳ ma diệp (lá Thầu dầu tía) tươi 100g


Tang diệp (lá Dâu) tươi 100g


Chủ trị:


Bó gẫy. xương, bong gân, sai khớp, chấn
thương tụ máu sưng nóng đỏ đau (thanh nhiệt, hành huyết, tiêu sưng, giảm
đau, mau !ién xương).


cách sử dụng,liều lượng:


Ba thứ lá rửa thật sạch, giã nhỏ, trộn thêm
Giấm thanh đủ ướt bó vào nơi xương gẫy, bong gân, sai khớp chấn thương,
băng thắt chặt và cố định chặt.


thường ngày thay thuốc 1 lẩn.


10.THUỐC BÓ MỘC MIÊN TANG
DIỆP MUA BÀMộc miên bì (vỏ
cây Gạo)


tươi 200g


Lá Mua bà tươi


100g


Lả Dâu tươi
(Tang diệp)


50g


Đại hồi (để riêng)


10g


Quế chi tiêm (để riêng)


10g


Chủ trị:


Bó gẫy xương, bong gãn, sai khớp, chấn
thương tụ máu sưng đau (hành huyết, tiêu sưng, giảm đau, mau liền
xương).


cách sử dụng, liều lượng:


Quế, Hồi sấy Khô tán bột mịn để riêng.


Vỏ Gạo gọt lột vỏ thô, lá Mua, lá Dâu,
rửa thật sạch, cắt nhỏ giã thật nhừ, trộn lẫn cho đều vâi bột Quế, Hồi cho vô nai bị
thương băng thắt chặt và cố định chặt.


Ba ngày thay thuốc 1 lần.


11. THUỐC BÓ tầm gởi


tầm gởi (Tầm gửi) tươi 100g


Lá Gấc tươi30g


Gạch non20g


Giấm thanhđủ sử dụng


Chủ trị:


Chấn thương sai khớp, bong gân, tụ máu
sưng đau, tấy đỏ, cử động khó khăn.
cách sử dụng, liều lượng:


Gạch non tán bột mịn thêm Giấm sào nóng
trộn lẫn với lá Gấc, lá Tầm gửi đã rửa thật sạch giã nhỏ dàn mỏng manh thuốc lên
vài gạc khi thuốc còn hơi nóng,bó chung quanh vết thương; băng thắt chặt và cố định chặt.


2ngày thay thuốc 1 lần.
12.BỘT BÓ GẪY XƯƠNG


Huyết giác10g


Đại hồi5g


Quế chi4g


Thương truật6g


Dây Đau xương tươi20g


Lá Cúc tần tươi5g


Lá Đòn kẻ cắp (Đòn gánh) tươi 5g


Vỏ Riệt
tươi (?)4g


Vỏ cây Gạo (Mộc miên bì) tươi 4gkhoai lang tươi đủ sử dụng


Chủ trị:


Trẹo gẫy xương, trật khớp.


cách sử dụng, liều lượng:


những vị Huyết giác, Đại hồi, Quế chi,
Thương truật sấy khô tán bột mịn để riêng.


những vị khác rửa thật sạch, cắt nhỏ giã
nhuyễn, trộn lẫn với bột Huyết giác, Đại hổi, Quế chi, Thương truật.
Thêm lá khoai lang giã thật nhuyễn.


Chỉnh lại xương gẫy, khớp trật trở lại
vị trí cũ ngay ngắn đúng khít (nếu xương gẫy chỉnh hình không tốt, xương
can lệch khó nắn lại như cũ). tiếp sau đó đặt một lần gạc bao khắp vết thương
(tránh phỏng da do sức nóng của thuốc), xong đắp thuốc lên, phủ ngoài
thuốc bằng một lần gạc, sử dụng nẹp tre buộc thắt chặt và cố định {nếu gẫy xương đùi
phải nẹp thắt chặt và cố định từ nách tới bàn chân).


Một tuần lễ thay thuốc một lần. Thường
là sử dụng ba miếng thuốc.


xem xét:


1. Khi bó miếng thứ 2:


– Để lành mạnh nơi gẫy đúng
khít khi đắp miếng thuốc thứ 2 cần kiểm tra lại vết thương, nếu thấy vị
trí xương chưa tốt lắm phải nắn sửa lại ngay không nên để châm.


-Khi đặt nẹp cán tránh
những khu vực có động mạch hoặc mạch máu lớn (tránh làm mạch máu không thông).


-Khi người mắc bệnh có xúc cảm
tê lạnh, hoặc thấy phía dưới tay chân sưng tím là do buộc quá chặt cần
nới lỏng nút buộc ra.


-sau khoảng khoảng thời gian buộc thuốc 3-4
ngày nếu thuốc khô quá nên nhỏ ít rượu vào để làm thuốc nhuận dẻo trong
1 tuấn.


2.Trường hợp xưong trẹo
không gẫy, sau khoảng khoảng thời gian nắn lại khớp nếu còn sưng đau nhiều, chỉ bó thắt chặt và cố định
trong vài ba ngày.


3.Trường hợp gẫy, trẹo năng sử dụng thêm thang thuoc uống trong sau:


Đại hồi


8g


Quế chi


8g


Huyết giác


20g


Thương truật


12g-


Đào nhân


10g


Hống hoa


4g


Tô mộc


10g


sắc uống, ngày 1 thang.


4.Trường hợp người bệnh bí tiểu tiện.


sử dụng rễ cỏ tranh 40g nấu nước uống trong
ngày.


5. Trường hợp người bệnh bí
đi nặng


sử dụng Đại hoàng 15g nấu nước uống trong
ngày.110.THUỐC BỘT NGHỆ MẦN TƯƠI THANG NGHỆ CÚC TÁN.Nghệ vàng (tươi)20g


Lá Mần tưới {tươi)40g


Lá Ngải cứu (tươi)40g


Lả Dâm bụt (tươi)40g


Lá Cúc tần (tươi)40g


Chủ tri:


Chấn thương gẫy xương.


cách sử dụng, liều lượng:


những vị rửa thật sạch, nghiền nhuyễn đắp và bó
quanh vết thương sau khoảng khoảng thời gian đã chỉnh thắt chặt và cố định xương gẫy, băng chặt lại,


13.

DUNG THỤ HOÀNG BÁ MIỀN
BI TÁN


Dung thụ diệp tươi (Lá Si tươi)20g


Nam hoàng bá(Vỏ Núc nác) tươi20g


Mộc miên bì (vỏ Gạo) tươi 20g


Lá Gấc tươi20g


Sáp ong đủ sử dụng


Chủ trị:


Bó gẫy xương kín


Cách
sử dụng, liều lượng:


toàn bộ những vị rửa thật sạch, nghiền nhuyễn, cho
vào Sáp ong đã nấu lỏng, quấy đều thành cao mềm, đắp lẽn chung quanh vết
thương sau khoảng khoảng thời gian đã thắt chặt và cố định chỉnh hình, băng lại.


Hai, ba ngày thay thể bằng 1 lần.


14.

CAO BÓ GẪY


Đại hoàng60g


Nhũ hương40g


Một dược40g


Đinh hương40g


Quế chi40g


Thiên niên kiện80g


Chủ trị:


Bó gẫy xương


cách sử dụng, liều lượng:


những vị tán bột mịn trộn lẫn cho đều.


khi sử dụng nấu thành cao theo công thức
sau:


Bột thuốc200g


Nhựa thông (Tùng hương)100g


Sáp ong100g


Dầu Thầu dâu (Dầu ve)400g


Dầu Thầu dầu đung nóng cho Sáp ong vào nấu
quấy tan, bắc ra cho Nhựa thông bà bột thuốc vào quấy đểu thành cao.


Phết lên giấy bóng kính hay giấy
polyetylen bó kín chung quanh nơi xương gẫy sau khoảng khoảng thời gian đã chỉnh đưa xương
trà về vị trí cũ, đặt nẹp băng cổ định.


Đắp, bó liên tục trong 3 – 4 tuần lễ
không phải thay thuốc.


15.
THUỐC BÓ GÃY XƯƠNG


Cốt toái bổ tươi200g


Lá Sen tươi100g


Lá bá tử nhân tươi100g


Quả Bồ kết tươi50g


Chủ trị:


Bó gẫy xương


cách sử dụng, liều lượng:


những vị rửa thật sạch, nghiền nho đắp bó vào
nơi xương gẫy sau khoảng khoảng thời gian đã chỉnh hình, nẹp băng thắt chặt và cố định chặt.


2-3 ngày thay thuốc 1 lần.


Thuochaytribenh.com cám ơn mọi người đã đọc nội dung bài viết “Bài thuốc bó gãy xương, bai thuoc bo gay xuong”. Nếu thấy nội dung bài viết này hay thì hãy share cho mọi người cùng biết nhé.

Danh mục

Làm đẹp | Mỹ phẩm | Sức khỏe | Thảo dược | Bài thuốc | Ẩm thực | Toplist | Tin Tức

[external_link_head] [external_link offset=1] [external_link offset=2] [external_link offset=3] [external_link offset=4] [external_link offset=5]

Thông báo chính thức: Thuốc hay trị bệnh (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ target="blank">Facebook và target="blank">zalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!

Bài viết cùng chủ đề: