Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
19 lượt xem

Biểu mẫu số 08b bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành – Thanh quyết toán hợp đồng xây dựng

Biểu mẫu số 08b bảng xác định giá trị khối lượng công việc xong xuôi. Biểu mẫu 08b của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Áp dụng đối với các khoản thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài nước. Nhưng các dự án đầu tư xây dựng vốn tư nhân cũng có thể sử dụng để “đỡ phải nghĩ nhiều”, tham khảo hoàn thiện hơn để đỡ phải sáng tác từ đầu.

Bạn Đang Xem: Biểu mẫu số 08b bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành – Thanh quyết toán hợp đồng xây dựng

1. Biểu mẫu số 08b có gì khác biệt so với biểu mẫu 03a và 04?

Qua nghiên cứu nhóm phát triển phần mềm Quyết toán GXD và biên tập thanhquyettoan.com thấy như sau:

  • Biểu mẫu 08b chỉnh là gộp cả biểu mẫu theo Phụ lục 03a và Phụ lục 04 của Thông tư số 08/2016/TT-BTC. Biểu mẫu 08b theo dõi bình thường cả giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng ban đầu (PL03a) và ngoài hợp đồng ban đầu (PL04).
  • Biểu mẫu 08b có thêm 2 cột (so với PL 03a): Tổng số Khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu và Tổng số (giá trị thành tiền) phát sinh so với hợp đồng ban đầu.
  • Theo quy định về Quản lý dự án hiện hành thì không chỉ Chủ đầu tư nữa, mà có cả ban quản lý dự án chuyên ngành / ban quản lý dự án khu vực quản lý dự án và là chủ thể hợp đồng nên có cả trưởng hợp Đại diện các thành phần này xác nhận.

Dưới đây là hình chụp Biểu mẫu số 08b, những chỗ đánh dấu màu đỏ là khác biệt chính của phụ lục số 08b so với phụ lục số 03a và phụ lục số 04:

Biểu mẫu số 08b bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành - Thanh quyết toán hợp đồng         thành lập

Khác biệt chính của biểu mẫu số 08b của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP so với mẫu theo phụ lục số 03a của Thông tư số 08/2016/TT-BTC

2. Phần mềm Quyết toán GXD có cải tiến, nâng cấp theo biểu mẫu số 08b?

Do nghiên cứu và giảng dạy Khóa học Thanh quyết toán GXD nên chúng tôi luôn theo sát và cập nhật các vấn đề chuyên môn, các quy định mới nhất có hiệu lực để chung cho học viên. Nhóm phát triển phần mềm Quyết toán GXD và biên tập thanhquyettoan.com đã thấy có nhiều ý kiến phản ánh là nhiều hồ sơ thanh quyết toán với kho bạc bị trả về, do Nghị định số 11/2020/NĐ-CP đã có hiệu lực từ 16/03/2020 (Điều 18. Hiệu lực thi hành), mà nhiều anh/em xây dựng chưa cập nhật thông tin này.

Hiện tại nhóm tác giả phần mềm Quyết toán GXD đang nghiên cứu thuật toán và cập nhật phần mềm Quyết toán GXD. Biểu mẫu số 08b chỉ thêm 2 cột như trên và lựa chọn theo dõi trong / ngoài hợp đồng (gộp PL03a và PL04 vào). mà sự thay đổi về lập trình phần mềm dự kiến là cũng mất khá nhiều công tích. Trong lúc hệ cơ sở dữ liệu, định mức, đơn giá lại cập nhật rất nhiều theo hệ thống Nghị định số 68/2019/NĐ-CP., các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định số 68 như Thông tư số 09/2010/TT-BXD, Thông tư số 10/2010/TT-BXD, Thông tư số 11/2010/TT-BXD…

3. Cách ghi biểu mẫu số 08B như thế nào?

Theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP hướng dẫn cách ghi biểu mẫu số 08b như sau:

1. Giá trị hợp đồng: Là giá trị mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết theo luật pháp của pháp luật.

Xem Thêm: Vai trò của hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu trong cơ thể

2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng cho nhà thầu chưa được thu hồi đến cuối kỳ trước.

3. Số tiền đã thanh toán khối lượng xong đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu phần giá trị khối lượng đã dứt đến cuối kỳ trước (không bao gồm số tiền đã tạm ứng).

4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: Là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng trong kỳ phù hợp với biên bản nghiệm thu đề nghị thanh toán. Trường hợp không đủ kế hoạch vốn để thanh toán hết giá trị khối lượng đã được nghiệm thu ghi trong Bảng xác định giá trị khối lượng chấm dứt, thì sẽ chuyển sang kỳ sau thanh toán tiếp, không phải lập lại Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành mà chỉ lập giấy đề nghị thanh toán.

5. Thanh toán thu hồi tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thanh toán để thu hồi một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (khoản 2 nêu trên) theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (chuyển từ tạm ứng thành thanh toán khối lượng kết thúc).

6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (sau khi trừ số tiền thu hồi tạm ứng tại khoản 5). Trong đó gồm tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng ngừng.

(Lưu ý: Giá trị đề nghị thành toán lũy kế trong năm kế hoạch đến cuối kỳ này không được vượt kế hoạch vốn đã bố trí cho gói thầu hoặc dự án trong năm kế hoạch)

7. Luỹ kế rét mướt trị thanh toán: gồm 2 phần:

– Tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng chưa được thu hồi đến hết kỳ trước (khoản 2) trừ thu đại dươngi tạm ứng (khọản 5) cộng phần tạm ứng (nếu có) của khoản 6.

– Thanh toán khối lượng chấm dứt: là số tiền đã thanh toán khối lượng XDCB ngừng đến hết kỳ trước (khoản 3) cộng với thu hồi tạm ứng (khoản 5), cộng phần thanh toán giá trị khối lượng XDCB xong xuôi kỳ này (khoản 6).

8. Khi lập Bảng xác định giá trị khối lượng công việc xong:

a) Trường hợp lựa chọn ô “Theo hợp đồng ban đầu”, không phải kê khai cột 5 (Khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu) và cột 12 (Phát sinh so với hợp đồng ban đầu). Tại dòng chỉ tiêu số 1 kê khai “Giá trị hợp đồng”.

b) Trường hợp lựa chọn ô “Ngoài hợp đồng ban đầu”, không phải kê khai cột 4 (Khối lượng theo hợp đồng ban đầu) và cột 11 (Phát sinh so với hợp đồng ban đầu). Tại dòng chỉ tiêu số 1 kê khai “Tổng giá trị khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu”.

4. Video so sánh sự khác nhau giữa biểu mẫu số 08b và biểu mẫu theo Phụ lục số 03a và 04 của Thông tư số 08/2016/TT-BTC

5. Tải biểu mẫu số 08b bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

  • Link tải biểu mẫu số 08b file Word
  • Link tải biểu mẫu số 08b file Excel
  • Nếu link google drive hỏng, game thủ vào diễn đàn nhé https://giaxaydung.vn/threads/mau-08b.99797

Các bạn hãy ghi danh ngay khóa học Thanh quyết toán GXD để được hướng dẫn làm các hồ sơ thanh toán theo biểu mẫu số 08b với nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm được chia sẻ. Các kỹ sư QS GXD luôn thích nhất và đòi thêm buổi khi học nội dung thanh quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng.

Liên hệ Ms Thu An 0926456456 https://nghiemthuthanhtoancom

Xem Thêm: Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm giống nhau với công suất phát âm p không đổ?

Lời khuyên chân tình cho các Nhà thầu xây dựng: Ngay sau khi trúng thầu, ký hợp đồng – hãy thu thập ngay file tính trúng thầu, đưa số liệu vào phần mềm Quyết toán GXD để làm thanh toán và theo dõi thanh toán xuyên suốt ngay từ đầu. Làm đâu sạch đó, đến đâu xong ngay, gọn gàng.

6. Phần mềm Quản lý tài liệu dự án thành lập GXD bất kỳ ai làm dự án xây dựng không sử dụng thì rất là đáng tiếc

Tất cả trên 1 file Excel, kể cả hệ thống văn bản Thanh Quyết toán, hợp đồng xây dựng cũng tích hợp trong phần mềm:

Mời người chơi xem video giới thiệu:

Link tải Phần mềm Quản lý tài liệu dự án thành lập GXD: https://giaxaydung.vn/threads/phan-mem-quan-ly-tai-lieu-du-an-xay-dung-gxd.100672

7. Câu hỏi: Cho em hỏi phụ lục 8b này khi có phát sinh thì tích vào cả 2 nội dung và điền vào 1 bạn dạngg hay tách thành 2 bạn dạngg và mỗi bạn dạngg tích vào 1 nội dung?

Trả lời:

Hiện nay việc thanh toán khối lượng phát sinh phải tách thành 1 biểu mẫu riêng tùy thuộc vào từng kho bạc (do chưa có cách hiểu thống nhất trên cả nước).
– Nếu kho bạc nơi bạn thanh toán công trình yêu cầu gộp chung thanh toán khối lượng trong hợp đồng và khối lượng phát sinh vào 1 biểu mẫu. Thì phải gộp và tích vào cả 2 mục.

– Ngược lại, nếu kho bạc nơi bạn thanh toán chấp nhận tách riêng phần phát sinh thì chia ra biểu mẫu 08b làm 2 biểu giống nhau và mỗi biểu tích vào 1 ô.

Bạn xem thêm các câu hỏi trên diễn đàn ở đây: https://giaxaydung.vn/threads/mau-08b-nghi-dinh-0926456456-nhung-vuong-mac-khi-thuc-hien-thanh-toan.101290

8. Mời bạn tham gia Group Zalo hỗ trợ sử dụng phần mềm Quyết toán GXD và thảo luận cung các chuyên gia chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm làm thanh quyết toán: https://zalo.me/g/bxfiiv631

Nguồn: https://thuochaytribenh.com
Danh Mục: Sức khỏe

Thông báo chính thức: Ninh Bình Web (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!