Câu hỏi của Nguyễn Đặng Lan Anh – Toán lớp 6

18 tháng 0926456456 lúc 15:19

Coi tuổi con hiện nay là 1 phần; tuổi mẹ hiện nay là 4 phần như vậy

[external_link_head]

Tổng số phần bằng nhau là: 1  + 4 = 5 phần

Tuổi con hiện nay là: 50 : 5 x 1 = 10 tuổi

[external_link offset=1]

Tuổi mẹ hiện nay là: 0926456456  = 40 tuổi

Mẹ hơn con số tuổi là: 0926456456 = 30 tuổi

Sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ vẫn hơn tuổi con là 30 tuổi

Khi tuổi mẹ hơn con số tuổi đúng bằng 2 lần tuổi con thì tuổi con khi đó là: 30 : 2 = 15 tuổi

Vậy sau số năm là: 0926456456 = 5 năm

[external_link offset=2]

ĐS:…

Đọc tiếp…

[external_footer]

Thông báo chính thức: Thuốc hay trị bệnh (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ target="blank">Facebook và target="blank">zalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!