Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc – Toán lớp 6

o l m . v n

Được cập nhật 6 tháng 0926456456 lúc 15:01

[external_link_head]

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

17 tháng 0926456456 lúc 19:10

Ta có :

a45b chia hết cho 2 nhưng chia 5 dư 3 =>b=8

Ta có:a+4+5+8=a+17 chia hết cho 9

=> a=1

Vậy số đó là:1459

ủng hộ nhé

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

19 tháng 0926456456 lúc 15:49

xin lỗi , không để ý

Tìm số có 4 chữ số a45b biết số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 dư 3

Ta có :

a45b chia hết cho 2 nhưng chia 5 dư 3 =>b=8

Ta có:a+4+5+8=a+17 chia hết cho 9

=> a=1

Vậy số đó là:1458

nhé !

uchiha itachi sai rồi

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

1 tháng 0926456456 lúc 12:19

* Nếu a45b chia hết cho 2 => b có tận cùng là các số chẵn

* Nếu a45b chia 5 dư 3 => b tận cùng phải là 3 hoặc 8

Mà 3 không chia hết cho 2 => b = 8

Ta thay a45b = a458

* Nếu a458 chia hết cho 9 => a + 0926456456 chia hết cho 9

                                           = a + 17 chia hết cho 9

=> a = 1

Vậy số cần tìm là 1458

[external_link offset=1]

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

21 tháng 0926456456 lúc 13:41

Tìm số có 4 chữ số a45b biết số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 dư 3

Ta có :

a45b chia hết cho 2 nhưng chia 5 dư 3 =>b=8

Ta có:a+4+5+8=a+17 chia hết cho 9

=> a=1

Vậy số đó là:1459

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

29 tháng 0926456456 lúc 14:26

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

22 tháng 0926456456 lúc 21:29

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

29 tháng 0926456456 lúc 16:26

Số chia hết cho 5 mà dư 3 thì số tận cùng là số 8                                                                                                                                                  Số chia hết cho 9 là số có tổng của các chữ số của số đó chia hết cho 9                                                                                                        Số chia hết cho 2 là  ở tận cùng là số chẵn có 1 chữ số                                                                                                                                  Suy ra ta có  a458= a+4+5+8=17 chia hết cho chín                                                                                                                                                Vậy a =1 . Số cần tìm là 1458

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

2 tháng 0926456456 lúc 16:45

uchiha itachi sai roi dau bai noi so do phai chia het cho 2 ma so co tan cung la 9 lam sao chia het cho 2 duoc

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

15 tháng 0926456456 lúc 21:05

Sơn Tùng ITP: Chúng ta ko thuộc về nhau

Chi  Dân : Điều anh biết

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

16 tháng 0926456456 lúc 12:53

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

22 tháng 0926456456 lúc 21:10

Khi chia  cho 5 dư 3thìcuối chỉ có thể là 3 hoặc8 mà lại phải chia hết cho2 nên cuối là 8.

khi chia het cho 9 thì tổng các chữ số phải chia hết cho 9: 4+5+8=17;18 chia hết cho 9

vậý phải cộng thêm 1.vậy số đó là 1458

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

12 tháng 0926456456 lúc 21:07

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

12 tháng 0926456456 lúc 21:08

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

17 tháng 0926456456 lúc 13:30

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

số đó là 1458 , mình mới làm trên violympic đó đúng 100%

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

Vì số (overline{a45b})chia hết cho 2 nên b phải là số chẵn, mà số này chia 5 dư 3 thì tận cùng là 3 và 8 nên b phải là 8.

Ta có :

        (overline{a458⋮})9

<=> ( a + 0926456456 ) (⋮)9

<=> ( a + 17 ) (⋮)9

=> a + 17 = 18

=> a = 1

Vậy số cần tìm là 1458

[external_link offset=2]

kick mk nhé, đang âm điểm

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

7 tháng 0926456456 lúc 18:06

lop 5a co mot so hoc sinh học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh năm hội học sinh nam chiếm bao nhiêu phan tram cua lop

Đọc tiếp…

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

4 tháng 0926456456 lúc 14:36

Đầu tiên mình tìm b. nếu a45b chia 5 dư 3 thì suy ra b = 3 hoặc 8. Mà a45b lại chia hết cho 2 nên b =8

Ta có : a458 chia hết cho 9 nếu muốn chia hết cho 9 thì a + 0926456456 chia hết cho 9

=> a = 1 

Vậy số cần tìm là 1458

k mk nha xin cảm ơn nhiều

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

5 tháng 0926456456 lúc 19:52

thanks bạn nhìu nha 🙂 Hiệp sĩ mặt nạ

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

Ta có :

a45b chia cho 2 dư 5 nên b phải bằng 5 hoặc 7

a45b chia cho 9 dư 3 nên tổng (a+4+5+b) phải chia 9 dư 3 Mà số chia 9 dư 3 thì có thể bằng 12;21;30;39;48;…

Tổng  (a+4+5+b) ko thể bằng 30 hoặc lớn hơn vì nếu a=9+4+5+b =7 =25 

Vậy nếu tổng  (a+4+5+b) =12 ta có :

Nếu b =7 thì a+4+5+7=16 (Loại vì >12)

Nếu b =5 thì a+4+5+5=14 (Loại vì >12)

Vậy nếu tổng a+4+5+b =21 ta có

Nếu b=7 thì  a+4+5+7=16 và a sẽ = 5(Chọn)

Nếu b=5 thì  a+4+5+5=14 và a sẽ = 7(Chọn)

Vậy Nếu b=7 thì   a  = 5 

Nếu b=5 thì a  = 7

k nha

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

số b để chia 5 dư 3 là : 8 (vì 8 chia hết cho 2.con  3 ko chia hết cho 2)

a=1(vì để chia hết cho 9 thì số đó phải có tổng bằng những kết quả trong bảng nhân 9)

số đo là 1458

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc - Toán lớp 6

10 tháng 0926456456 lúc 15:38

[external_footer]

Thông báo chính thức: Thuốc hay trị bệnh (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ target="blank">Facebook và target="blank">zalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!