Câu hỏi của Trần Anh Thai – Toán lớp 5@|tim mot phan so biet mau so hon tu so 15 don vi@|https://olm.vn/images/olm_new.png@|0

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

51/68=3/4

Hiệu số phần bằng nhau là 4-3=1

Tử là 15×3=45

Mẫu là 15×4=60

Phân số là 45/60

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

[external_link offset=1]

Đổi phấn số 51\68 = 3\4 ( Vậy hơn 1 phần là 15 đơn vị )

Tử số là: 15x 3 = 45

Mẫu số là: 45 + 15 = 60

Vậy phấn số cần tìm là: 45\60 

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

Gọi mẫu số là x thì tử số là x – 15.Ta có: (x – 15)/x = 51/68 <=> 68*(x – 15) = 51*x <=> 68x – 1020 = 51x <=> 17x = 1020 <=> x = 60 Vậy phân số đó có mẫu là 60 và tử là 45

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

Gọi mẫu số là x thì tử số là x – 15.Ta có: (x – 15)/x = 51/68 <=> 68*(x – 15) = 51*x <=> 68x – 1020 = 51x <=> 17x = 1020 <=> x = 60 Vậy phân số đó có mẫu là 60 và tử là 45

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

Tìm một phân số biết tổng số cộng mẫu số bằng 45.Biết mẫu số lớn hơn tử số 19 đơn vị 

[external_link offset=2]

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

45/60 chắc chắn 092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200200%  

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

violympic chỉ cần đáp án thôi:

p/s đó là: 45/60.

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Trần Anh Thai - Toán lớp 5

[external_footer]

Thông báo chính thức: Thuốc hay trị bệnh (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ target="blank">Facebook và target="blank">zalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!

Bài viết cùng chủ đề: