Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
35 lượt xem

Câu hỏi logic toán IQ test (Kỳ 2)

Kỳ trước, chúng ta đã làm quen với một số bài IQ test toán logic về một số dãy số. Kỳ này, chúng ta tiếp tục làm quen với một số bài toán dạng này nhưng khó hơn. Xin được nhắc lại là IQ test không nhằm kiểm tra kiến thức đã được học ở trường nhưng vẫn kiểm tra được năng lực tư duy của học sinh. Chúng ta sẽ xem một số ví dụ sau cùng hướng dẫn giải để thấy điều đó.

Câu 1. Cho dãy phân số: 1/1, 2/3, 5/8, 13/21, 34/55. Hãy viết phân số tiếp theo.

Bạn đang xem: Câu hỏi logic toán IQ test (Kỳ 2)

Đáp số: 89/144.

Nhận xét. Đây là dãy phân số được thiết lập từ dãy số Fibonacci. Theo thứ tự ta thấy: Lấy tổng của tử số và mẫu số của phân số thứ nhất được tử số của phân số thứ hai: 1 + 1 = 2, lấy tổng của mẫu số phân số thứ nhất với tử số của phân số thứ hai được mẫu số của phân số thứ hai: 1 + 2 = 3. Các phân số tiếp theo cũng có cùng quy luật này: 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 0926456456 = 21, 0926456456 = 34, 0926456456 = 55. Ta có 0926456456 = 89, 0926456456 = 144. Vậy phân số tiếp theo là 89/144.

Câu 2. Cho dãy phân số: 4/1, 6/2, 8/3, 10/4, 12/5. Hãy viết phân số tiếp theo.

Đáp số: 14/6.

Nhận xét. Trong dãy các phân số, các mẫu số tăng dần: 1, 2, 3, 4, 5; các tử số hơn nhau 2 đơn vị: 4, 6, 8, 10, 12. Phân số tiếp theo có mẫu số là 6, tử số là 0926456456 = 14.

Xem thêm: Hồng và Hà cùng đi từ A đến B, Hồng đi mất 4 giờ, Hà đi mất 6 giờ. Hỏi nếu Hà xuất phát lúc 6 giờ 30 phút, Hồng xuất phát lúc 7 giờ thì lúc mấy giờ Hồng đuổi kịp Hà?Trả lời: Hồng đuổi kịp Hà lúc giờ.

Câu 3. Viết số tiếp theo của dãy số: 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 65 …

Đáp số: 82.

Nhận xét. Cách 1. Ta thấy dãy số cách nhau lần lượt là 3, 5, 7, 9, 11, 13, 5 – 2 = 3, 10 – 5 = 5, 17 – 10 = 7, 26 – 17 = 9, 37 – 26 = 11, 50 – 37 = 13. Vậy số tiếp theo là 0926456456 = 82.

Cách 2. Ta thấy 2 = 1 × 1 + 1, 5 = 2 × 2 + 1, 10 = 3 × 3 + 1, 17 = 4 × 4 + 1, 26 = 5 × 5 + 1, 37 = 6 × 6 + 1, 50 = 7 × 7 + 1, 65 = 8 × 8 + 1. Vậy số tiếp theo là 9 × 9 + 1 = 82.

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2, 3, 5, 6; 4, 7, 9, 12; 10, 12, 16, 18; 15, 19, 20…

Đáp số: 24.

Nhận xét. Trong mỗi dãy gồm bốn số, tổng của hai số ở giữa bằng tổng của số đầu với số cuối: 3 + 5 = 2 + 6, 0926456456 = 7 + 9, 0926456456 = 0926456456. Vậy số cần điền là 0926456456 – 15 = 24.

Câu 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1, 2, 6, 3; 2, 3, 7, 4; 4, 6, 8, 6; 20, 21, 25… Đáp số: 22.

Nhận xét. Trong mỗi dãy gồm bốn số, trung bình cộng của ba số đầu bằng số cuối. Cách khác: Tổng ba số đầu gấp ba lần số cuối: 0926456456 = 3 × 3, 0926456456 = 3 × 4, 0926456456 = 3 × 6. Vậy số cần điền là: (0926456456) : 3 = 22.

Câu 6. Biết 1 = 1 × 1, 1 + 3 = 2 × 2, 0926456456 = 3 × 3, 0926456456 + 7 = 4 × 4, 0926456456 + 7 + 9 = 5 × 5.

Xem thêm: Tuổi con hiện nay là 5 tuổi và 1/7 tuổi mẹ. Hỏi 3 năm nữa mẹ bao nhiêu tuổi? Hép mi! câu hỏi 276393 – hoidap247.com

a) Viết phép tính đúng tiếp theo.

b) Biết 0926456456 +… + (2n – 1) = 100. Tìm n.

Đáp số: a) 0926456456 + 7 + 9 + 11 = 6 × 6; b) n = 10.

Nhận xét. b) Theo quy luật ta có 0926456456 +… + (2n – 1) = n × n. Suy ra n × n = 100. Mà 100 = 10 × 10 nên n = 10.

Kết quả kỳ trước. Điền vào chỗ chấm số thích hợp: 7, 2, 5; 10, 4, 6; 20, 11, 9; 25, 16, … Ta thấy trong mỗi dãy số có ba số, số thứ nhất bằng tổng của hai số còn lại: 7 = 2 + 5, 10 = 4 + 6, 20 = 0926456456. Vậy số cần điền là 25 – 16 = 9. Trao giải 0926456456 đồng/người cho các bạn: Đặng Bảo Linh (34 Tôn Đức Thắng), Nguyễn Đức Minh (143 Mai Hắc Đế).

Kỳ này. Ở câu 6, viết phép tính đúng thứ bảy. Câu trả lời gửi về chuyên mục “Toán học, học mà chơi”, Tòa soạn Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nguồn: https://thuochaytribenh.com
Danh mục: Sức khỏe

Thông báo chính thức: Ninh Bình Web (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!