Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . 

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Câu hỏi

Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . 

 • Adorable Angel

13 tháng 12 2016 lúc 14:19

Cho đoạn thẳng Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . . Trên Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là .  lấy điểm Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là .  sao cho Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . . Độ dài đoạn thẳng Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . 

Lớp 6 Toán Violympic toán 6

1

Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . 

Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . 

 • Lê Hồng Văn

15 tháng 12 2016 lúc 10:31

Ta có OH= 6/3=2

Chúc học tốtCho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . 


Các câu hỏi tương tự

Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . 

 • Đức Nhật Huỳnh

29 tháng 11 2016 lúc 11:44

Cho đoạn thẳng AB = 9cm. Trên tia AB lấy C sao cho AC = 1cm. Trên tia BA lấy D sao cho BD = 4cm. Độ dài đoạn CD là cm

Lớp 6 Toán Violympic toán 6

1

Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . 

 • Nguyễn Khánh Ly

23 tháng 7 lúc 20:38

Cho góc bẹt xOy. Trên tia Ox,lấy  điểm A sao cho Oa = 1cm. Trên ia Oy,lấy 2 điểm B và Csao cho OB=2cm , OC=5cm                                                             a)  Tính độ dài đoạn thẳng AC                                                                         b) Chứng tỏ rằng:B là trưng điểm của đoạn thẳng AC                                 c)Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ xy vẽ các tia Oz,Ot sao cho yOz=30 độ , yOt=130 độ. Gọi Ot’ là tia đối của tia Ot.Hỏi :oy có là tia phân giác của zOt’ không ? Vì sao ?                                                                                                  d) Gọi Om,On lần lượt là tia phân giác của yOz , zOt. Chứng tỏ rằng khi Oz thay đổi nhưng vẫn luôn nằm giữa 2 tia Oy và Ot thì số đo của mOn không thay đổi                                                                                                                                              MONG MỌI NGƯỜI GIÚP EM Ạ                                                                        EM ĐANG CẦN GẤP “CÂU D” Ạ

Lớp 6 Toán Violympic toán 6

Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . 

 • Minz Ank

8 tháng 4 lúc 21:20

Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng b.Trên tia đối của tia AB lấy điểm C.Các điểm M,N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC và BC.Tính độ dài đoạn MN.

Lớp 6 Toán Violympic toán 6

1

1

Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . 

 • Minz Ank

6 tháng 4 lúc 20:55

Cho điểm A nằm trên đường thẳng xy.Trên tia Ay lấy điểm B sao cho AB=8 cm.Gọi O là điểm bất kì thuộc tia Ax không trùng điểm A. Gọi hai điểm M,N lần lượt là trung điểm của đoạn OA và OB .

 1.Tính độ dài MN

 2.Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB,vẽ thêm n tia phân biệt chung gốc O và không trùng với các tia đã vẽ trong hình . Cứ hai tia phân biệt chung gốc O tạo thành một góc đỉnh O.Tìm n biết số góc đỉnh O được tạo thành từ các tia trong hình vẽ là 300 góc.

Lớp 6 Toán Violympic toán 6

3

Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . 

 • Vũ Đức Thành ( Toki )

23 tháng 3 2020 lúc 10:48

Cho đoạn thẳng MN = 10cm . Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN . Lấy điểm K thuộc tia MN sao cho MK = 2cm . Tính độ dài đoạn thẳng KI

Lớp 6 Toán Violympic toán 6

1

Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . 

 • Lê Nguyễn Ngọc Nhi

23 tháng 10 2016 lúc 8:47

Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là …. 

Xem Thêm: Giải toán trên mạng – Giúp tôi giải toán – Hỏi đáp, thảo luận về toán học – Học trực tuyến OLM

Lớp 6 Toán Violympic toán 6

3

Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . 

 • Trần Công Đức

14 tháng 12 2016 lúc 15:08

Cho đoạn thẳng ab=6cm. điểm c nằm giữa 2 diểm a và b, điểm d thuộc tia đối của tia ba sao cho ac=2.bc và ad=2.bd

a)tính độ dài các đoạn thẳng cb và da

b)gọi m,n theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng ab và cd

chứng tỏ điểm b là trung điểm của đoạn thẳng cn

Lớp 6 Toán Violympic toán 6

2

Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . 

 • Lê Nguyễn Ngọc Nhi

9 tháng 1 2017 lúc 1:25

Vẽ đoạn thẳng MN=6cm. Trên tia MN lấy điểm I sao cho MI=4cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng IN.

b) Trên tia đối của tia MN lấy điểm E sao cho ME=2xIN. Hỏi điểm M có phải là trung điểm của đoạn thẳng EI không? Vì sao?

Lớp 6 Toán Violympic toán 6

3

Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . 

 • Nguyên Dương

2 tháng 4 2019 lúc 17:05

cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng 10cm , I là trung điểm của nó , Trên đoạn thẳng AB lấy 2 điểm M và N sao cho AM=BN=2cm. Chứng minh rằng I là trung điểm của đoạn thẳng MN

Lớp 6 Toán Violympic toán 6

1

Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là . 

 • hatsume akiko

16 tháng 6 2018 lúc 10:19

a) Cho đoạn thẳng AB = 4cm. C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC. N là trung điểm của CB. Tính độ dài MN

b) Vẽ đoạn thẳng MN = 6cm. Trên đoạn thẳng MN lấy I sao cho MI = 4cm. Tính IN

c) Trên tia đối của tia MN lấy điểm H sao cho MH = 2IN. Tính HI

Lớp 6 Toán Violympic toán 6

1

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

 • Toán lớp 6
 • Ngữ văn lớp 6
 • Tiếng Anh lớp 6

Loading…

Nguồn: https://thuochaytribenh.com
Danh Mục: Sức khỏe

Thông báo chính thức: Thuốc hay trị bệnh (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ target="blank">Facebook và target="blank">zalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!