0961744414

Có cần giữ bí mật đối với người bệnh ung thư không?

Có cần giữ bí mật đối với người bệnh ung thư không?

ung thư giai đoạn đầu
ung thư giai đoạn đầu

Xuất phát từ quan điểm làm sao để giảm nhẹ gánh nặng tinh thần của bệnh nhân, giảm thiếu cảm giác nặng nề tự mình phái chống chọi với bệnh tật, sự giữ bí mật đối với bệnh nhân trong giai đoạn thích hợp nào đó là điều cần thiết. Ở một phương diện khác, điều quan trọng mà chúng tôi muốn nói, là đem điều bí mật này chủ động nói cho bệnh nhản biết, chứ không phải cố gắng che dấu họ theo kiểu “tạo bức tường cách lv âm thanh”. Mục đích của chủ trương nói rõ cho bệnh nhân biết, chung quy chính vì lợi ích của bán thân bệnh nhân, muốn phối họp trực tiếp với họ để chữa trị cho có kết quả.
Đối với những bệnh nhân ung thư có khả năng trị dứt bệnh rất cao, như ung thư cổ tử cung, ung thư máu, ung thư da, ung thư bàng quang, ung thư dương vật, và các khối u ác tính trong thơi kỳ đầu. Hiệu quả chữa trị rất nhiều hy vọng, tỷ lệ lành bệnh rất cao, các bệnh ung thư đó nhất định không uy hiếp sinh mệnh của bệnh nhân. Thế thì, chúng ta khô sở che dấu họ làm gì? Tốt hơn, một là phải giải thích cho họ nghe rõ bệnh tình một cách khách quan và khoa học, hai là yêu cầu họ phải tích cực chữa trị và sau đó là chi dẫn cách điều dường đề lấy lại sức khỏe cho mau chóng. Một khi bệnh nhân không biết gì, sợ hãi một cách mù quáng, tinh thần hoàn toàn suy sụp thì chẳng khác nào họ chờ cái chết đến; chi bằng giải thích rõ cho bệnh nhân hiểu, để họ tự động phối hợp với thầy thuốc chữa trị với một niềm tự tin chiến thắng bệnh. Hai trạng thái tâm lý đó sinh ra hai hiệu quả hoàn toàn khác nhau, mà trạng thái sau rõ ràng có ích lợi đối với việc chữa trị bệnh tật hơn.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *