Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
10 lượt xem

Giải toán trên mạng – Giúp tôi giải toán – Hỏi đáp, thảo luận về toán học – Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, bàn thảo về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Ta thử phân tích chút nha: dãy số: 1;2;3;4;5;6;7;8;9 có 9 số mỗi số có 1 chữ số nên có tất cả 9 chữ số dãy số: 10;11;12;0926456456 có 90 số mỗi số có 2 chữ số nên tổng cộng có 90*2 = 180 chữ số dãy số 100;101;102;…999 mỗi số có 3 chữ số Từ phân tích trên ta có: 0926456456) = 1800 (chữ số cần tìm) Số cần tìm là một số có 3 chữ số, vậy số cần tìm là: 1800 :0926456456) = 699 Vậy x là số 699.

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, bàn thảo về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp,     bàn bạc về toán học - Học trực tuyến OLM

Từ 1 đến 99 có 189 chữ số

Từ 100 đến 999 có 2700 chữ số

Vì 189 < 1989 < 2700 nên x là số có 3 chữ số:

Số các số có 3 chữ số viết được là:

1989 : 3 = 663

Giá trị của x là:

0926456456 x (0926456456) = 762

Đ/S:…

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, luận bàn về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, luận bàn về toán học - Học trực tuyến OLM

các người chơi đọc lại đề bài đi là 1989 chữ số đâu phải số đâu tớ học rồi mới biết đấy

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp,     bàn bạc về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm đạo về toán học - Học trực tuyến OLM

Vì riêng các số có 3 chữ số đã có 2700 chữ số nên số hạng x không quá 3 chữ số.  

có 9 số có 1 chữ số và 90 số có 2 c/s. ta có  

Số chữ số của các số có 3 c/s là : 0926456456x0926456456x20) = 1800 c/s  

số số hạng có 3 c/s là : 1800 : 3 = 600 số hạng

 Vậy số x là 0926456456 = 699 

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, bàn thảo về toán học - Học trực tuyến OLM

Vì riêng các số có 3 chữ số đã có 2700 chữ số nên số hạng x không quá 3 chữ số.  

có 9 số có 1 chữ số và 90 số có 2 c/s. ta có  

Số chữ số của các số có 3 c/s là : 0926456456x0926456456x20) = 1800 c/s  

số số hạng có 3 c/s là : 1800 : 3 = 600 số hạng

 Vậy số x là 0926456456 = 699 

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm đạo về toán học - Học trực tuyến OLM

Ta có dãy số trên có 1989 số

Hai số liên tiếp cách nhau 1 đơn vị.

X là số cuối cùng của dãy số.

Ta có: Từ số đầu tiên đến số 1989 là 1988 khoảng cách.

Số X đó là:

1+1×1988=1989

Đáp số:…………………………………..

P/s tham khảo nha

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, bàn thảo về toán học - Học trực tuyến OLM

ta thấy dãy trên có 1989 chữ số 

MÀ hai số liên tục cách nhau 1 đơn vị

x là số cuối của dãy số đó

=> x = 1989

dễ mà

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm đạo về toán học - Học trực tuyến OLM

Ta có dãy số trên có 1989 số

Hai số liên tiếp cách nhau 1 đơn vị.

X là số cuối cùng của dãy số.

Xem Thêm: Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình?

Ta có: Từ số đầu tiên đến số 1989 là 1988 khoảng cách.

Số X đó là:

1+1×1988=1989

Đáp số:…………………………………..

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, trao đổi về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, bàn thảo về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp,     bàn bạc về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm luận về toán học - Học trực tuyến OLM

Từ 1 đến 9 có 9 số nên mỗi số phải bù 1.

Từ 1 đến 9 phải bù 9 chữ số. 

Từ 10 đến 99 có: 90 số, mỗi số đủ 2 chữ số nên không phải bù.

Từ 100 là số có 3 chữ số, mỗi số thừa 1 chữ số, ta bù 9 số ở từ 1 đến 9 nên n =

0926456456 = 108

Đáp số: n = 108

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, đàm đạo về toán học - Học trực tuyến OLM

Aboncadel ơi ! Đừng có chép bài của tớ chứ!!!

Đọc tiếp…

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, bàn thảo về toán học - Học trực tuyến OLM

Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp,     bàn bạc về toán học - Học trực tuyến OLM

Số các chữ số có 1 chữ số của dãy là: (0926456456 = 9 chữ số

Số các chữ số có 2 chữ số của dãy là: (0926456456 = 180 chữ số

Số các chữ số có 3 chữ số của dãy là: (100 – 0926456456).3 = 3 chữ số

Tổng cộng có: 0926456456 = 192 (chữ số)

Đáp số: Có 192 chữ số 

Đọc tiếp…

Không tìm thấy câu hỏi nào phù hợp? Bạn hãy gửi câu hỏi của mình lên Online Math để nhận được sự giúp đỡ của các bạn khác !

Gửi câu hỏi

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Building.

Nguồn: https://thuochaytribenh.com
Danh Mục: Sức khỏe

Thông báo chính thức: Ninh Bình Web (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!