Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
37 lượt xem

Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu ?I.

ON

 • Câu hỏi:

  Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên một nhiễm sắc thể.

  II. Đột biến chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.

  III. Có thể gây đột biến mất đoạn nhỏ để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn.

  Xem Thêm: Tình Yêu Không Có Lỗi Lỗi Ở Bạn Thân Tập Cuối Phần 2, Xem Phim Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Bạn Thân

  IV. Đột biến lặp đoạn có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể.

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

Mã câu hỏi: 80231

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Xem Thêm: Hướng dẫn cách sửa dây khóa kéo siêu tốc khi gặp sự cố

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • loại tế bào nào sau đây điều tiết quá trình thoát hơi nước ở lá?
 • Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?
 • Hai mạch của phân tử ADN liên kết với nhau bằng liên kết nào sau đây?
 • Loại phân tử nào sau đây được cấu trúc bởi các đơn phân là axit amin?
 • Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ?
 • Lúa nước có 2n = 24. Mỗi giao tử có bao nhiêu nhiễm sắc thể?
 • aa x aa
 • Cơ thể có kiểu gen AaBBDd giảm phân không có đột biến sẽ sinh ra bao nhiêu loại giao tử?
 • Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ.
 • Ở người, alen A nằm trên nhiễm sắc thể X quy định máu đông bình thường là trội hoàn toàn so với alen a quy định bệ
 • Một quần thể người có tính trạng nhóm máu đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số các loại alen quy định nhó
 • Quá trình nào sau đây không thuộc công nghệ tế bào?
 • Có bao nhiêu nhân tố sau đây làm thay đổi tần số tương đối của các alen không theo một hướng xác định?I.
 • Bằng chứng trực tiếp chứng minh quá trình tiến hóa của sinh vật là
 • Quan sát số lượng cây cỏ mực ở trong một quần xã sinh vật, người ta đếm được 28 cây/m2.
 • Khu sinh học nào sau đây có độ đa dạng sinh học cao nhất?
 • Khi nói về hô hấp của thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I.
 • Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng?I.
 • Khi nói về đột biến gen, phát biểu đúng?
 • Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp.
 • Cho biết gen trội là trội hoàn toàn, mỗi gen quy định 1 tính trạng, không phát sinh đột biến mới.
 • Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên, có cấu trúc di truyền ở các thế hệ
 • Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?
 • Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?
 • Khi nói về hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. Coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I.
 • Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu ?I.
 • Một loài thực vật, alen A quy định thân co trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt tr�
 • Cho cây aaBb lai phân tích thì đời con có 2 loại kiểu hình, trong đó cây thân thấp, hoa trắng chiếm 50%. II. Cho cây thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, nếu đời F1 có hai loại kiểu hình thì chứng tỏ F1 có 3 loại kiểu gen.
 • Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu?I.
 • Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu?I.
 • Khi nói về thành phần của hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?I.
 • Một lưới thức ăn gồm 9 loài được mô tả như hình bên.
 • Người ta chuyển một số vi khuẩn E.coli mang các phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N15 sang môi trường chỉ có N14.
 • Khi nói về đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I.
 • Một loài thực vật, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn.
 • Quá trình giảm phân của cơ thể cái đã xảy ra hoán vị ghen với tần số 16%. III. Lấy ngẫu nhiên một cá thể cái ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 42%. IV. Nếu cho con cái F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có các cá thể đực mắt đỏ đuôi dài chiếm 4%.
 • Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định.
 • A b a B D d .
 • Một quần thể tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa
 • Sơ đồ phả hệ dưới dây mô tả sự di truyền hai bệnh ở người là bệnh P và bệnh M.

Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu ?I.

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Nguồn: https://thuochaytribenh.com
Danh Mục: Sức khỏe

Thông báo chính thức: Ninh Bình Web (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!