0961744414

Khối u ác tính có thể di truyền không?

Khối u ác tính có thể di truyền không?

ung thư giai đoạn đầu
ung thư giai đoạn đầu

Quan sát trên lâm sàng, người ta thường thấy con cháu của người mắc bệnh ung thư, tỷ lệ mắc chứng bệnh này tương đối cao hơn so với những người có bậc tiền bối không mắc bệnh. Thí dụ như con cái của người mắc bệnh ung thư dạ dày tỷ lệ mắc bệnh cua họ cao hơn gấp 4 lần con cháu của những người không mắc bệnh. Tỷ lệ con

gái của người mẹ mắc bệnh ung thư vú mắc bệnh này cũng cao hơn. Người ta còn thấy các bệnh khác như bệnh ung thư thực quản, ung thư gan, ung thư cố họng, ung thư ruột cũng có tỷ lệ như thố. Như bệnh ung thư tuyến kết tràng có tính di truyền, các thành viên trong gia tộc bị gen di truyền khống chế nên dễ phát chứng bệnh này. Loại bệnh nhân này, 50% là phát bệnh sau tuổi 30, tuổi chết của họ bình quân là ở tuổi 40, sớm hơn 15 đến 20 năm so với con cháu của người không mắc chứng bệnh ung thư tuyến kết tràng. Đó là cách thức di truyền gián tiếp của loại bệnh ung thư này, nghĩa là theo gen di truyền, 50% sẽ thành bệnh ung thư sau này. Cho nên người ta có thể nói bệnh ung thư là loại bệnh có tính di truyền.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *