0961744414

Khối u giao giới có đặc điểm gì

Sao gọi là “khối u giao giới”?

Đứng giữa khối u lành tính và ác tính, khó xác định được khối u này thực sự là lành tính hay ác tính. Loại khối u thứ ba này được người ta gọi là “khối u trung gian”, còn gọi là “khối u giao giới” hoặc là “khối u biên giới” hoặc “khối u tiềm ẩn ác tính”, chúng tôi thì gọi là “khối u giao giới”.

Tế bào ung thư

Khối u giao giới có những đặc điểm gì?

– Hình thái của tế bào khối u được giới hạn giữa lành tính và ác tính. Do đó, sự chẩn đoán về mặt bệnh lý học phải tách biệt ra hai ngành rõ ràng.
Trong cách thức sinh trưởng có khuynh hướng khuyếch tán cục bộ người ta quy là khối u lành tính và cắt bỏ nó đi, nhưng lại dễ tái phát. Tuy nhiên, nó không di căn hoặc di căn rất gần, cho dù có di căn hạn chế nhưng mức phát triển của nó rất chậm, không uy hiếp nhiều đối với bệnh nhân.
– Hình thái của tế bào không phù hợp với biểu hiện thực tế của nó. Hình thái của tế bào tuy thuộc loại lành tính, nhưng biểu hiện thực tế là có sự khuyếch tán cục bộ, hoặc có di căn nhưng rất ít, hoặc là hình thái tế bào tuy phù hợp với loại ác tính nhưng lại không có sự khuyếch tán, không có sự di căn rõ ràng của loại ác tính.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *