Symptoms and Treatment virus ns1ag test nhanh

Is it Dengue or is it COVID-19?dengue

The most common symptom of dengue is fever with any of the following:

Symptoms of dengue typically last 2–7 days. Most people will recover after about a week.

Symptoms of dengue can become severe within a few hours. Severe dengue is a medical emergency.dengue

Warning signs of severe dengue

Watch for signs and symptoms of severe dengue.
Warfarening signs usually begin in the 24–48 hours after your fever has gone away.

Immediately go to a local clinic or emergency room if you or a family member has any of the following symptoms.dengue

To receive email updates about this page, enter your email fix:

Thông báo chính thức: Thuốc hay trị bệnh (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ target="blank">Facebook và target="blank">zalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!

Bài viết cùng chủ đề: