1) Mô tả: Thân to, cao từ 2 – 3m, nhiều cành. Lá mọc so le, hình mũi giáo, khi còn non 2 mặt đều cỏ lông, có nổi những hạt bằng hạt đậu. Quả chín màu đỏ. Hoa mọc ở thân cây hoặc thân cành. 2) Thu hái và chế biến: Cây sung mọc