1) Mô tả: Thân cao khoảng 1m – 2m, có lông. Lá có khía sâu, mọc cách, có gai mặt dưới có lông trắng. Hoa hình đầu, màu tím nhạt, dầy, đầu nhọn.   2) Thu hái và chế biến: Actisô được trồng nhiều ở khu vực mát lạnh như Đà Lạt, Sapa, Tam Đảo