Cây thuốc giấu (Dương san hô) 1) Mô tả: Cây thuốc giấu  loại cây nhỏ cao chừng 1 – 2m. Thân mọng nước, màu xanh. Lá mọc so le, hình trứng, hai vách lá hơi úp lên, đầu lá nhọn, cuống rất ngắn, phiến lá trông mọng nước (dày lên). Hoa màu đỏ tươi nhưng