THIÊN NIÊN KIỆN (Sơn thục) 1) Mô tả: Cây thiên niên kiện là loại cây sống lâu năm, thân rễ mập, màu xanh. Lá mọc so le, cuống rất dài, mềm, màu xanh, phần dưới nở rộng thành bẹ màu vàng lợt. Phiến lá hình mũi tên, gân lá đều hướng về đỉnh lá. Mặt