Cây thồm lồm gai  (Rau má ngọ) 1) Mô tả: Cây thồm lồm gai thân loại thân thảo, bò hay leo, màu tía, có gai quặp xuống. Lá hình tam giác, mọc so le, có gai ở cuống. Hoa màu trắng hay hồng lợt, họp thành bông ở đầu nhánh, cuống dài có gai. Quả hình