1) Mô tả: Cây bùm bụp thân loại thân gỗ nhỏ, mọc thành bụi, cao từ 1 – 2m, có nhiều nhánh.Lá mọc so le, hình trái tim, đầu hơi nhọn, mép khía răng rất nông, mặt dưới có lông mịn màu trắng. Hoa mọc thành hình đuôi sóc. Quả nang có gai mềm, hạt đen