1) Mô tả: Có hai loại kiến kỳ nam: Kỳ nam lá rộng, loại cây phụ sinh, lá hình trái xoan, hoa không cuống màu trắng. Củ trơn, vỏ xám đen, thịt màu vàng có nhiều lỗ. Kỳ nam lá hẹp dài: cây phụ sinh, củ có gai, vỏ màu xám đen, thịt xám vàng