BẠCH CHỈ Ở nước ta có 2 loại bạch chỉ: bạch chỉ di thực và bạch chỉ nam. Bạch chỉ di thực tốt hơn. 1) Mô tả: Cây bạch chỉ thân loại thân thảo, đường kính to đối với loài thân thảo, 2 – 3cm, thân cao 0,5m, rỗng, mặt ngoài màu tím hồng, phần