1) Mô tả: Cam thảo nam thân loại thân cỏ cao từ 30 – 50cm, mọc thẳng đứng, ít vươn ngang, rễ to hình trụ. Lá mềm hình mác, mọc quanh thân từng 3 lá một, đầu nhọn, mép lá có răng to ở phần đầu, phần gần thân không có răng. Hoa màu trắng