1) Mô tả: Cây chút chít thân cỏ, mọc thẳng đứng cao 0,4 – 1m, có khía dọc, rỗng ruột, rất ít phân nhánh. Lá có cuống dài, phiến lá dài, mọc so le, mép trơn mềm. Hoa màu vàng mọc khít trên một cán hoa. Quả loại quả bế nhỏ có 3 cạnh. 2)