Cây đậu chiều (Đậu săng) 1) Mô tả: Cây đậu chiều thân gỗ nhỏ, cao 1 – 3m, có phân nhiều nhánh, trên nhánh có đường gân dọc nổi lên. Lá kép, mọc so le, có 3 lá chét, hình thuôn dài, mặt trên xanh thẩm, mặt dưới trắng lợt. Hoa màu vàng có sọc