1) Mô tả: Cây huyết dụ có hai loại huyết dụ: Lá đỏ cả hai mặt. Lá mặt trên đỏ mặt dưới xanh. Thân thuộc loại thân thảo, to bằng ngón tay mang vết sẹo của lá rụng. Lá chỉ có trên ngọn, không cuống. Hoa mọc thành chùy dài trên ngọn, màu trắng pha