1) Mô tả: Cây khoai trời thân thảo, mọc leo. Thân già hình tròn, thân non có cạnh, màu tím, rễ phình thảnh củ, nhiều lông, vỏ mầu nâu sẫm, thịt màu vàng. Trên thân có nhiều củ đeo nhỏ, hình cầu màu nâu tím. Lá to, mọc cách, phiến lá hình trái tim, gân