Nghệ đen  (Nga truất, ngải tím) 1) Mô tả: Cây nghệ đen thân thuộc loại thân thảo, cao 1 – 1,5m, thân rễ phình ra thành củ, vỏ củ màu vàng lợt, có củ phụ hình trứng màu trắng. Lá to, có bẹ ôm vào thân, theo đường gân chính có đốm màu đỏ, cuống