1) Mô tả: Cây phật thủ cây xanh tốt quanh năm, lá mọc so le, hình trứng, mép có răng cưa nhỏ, mặt dưới lá có gai ngắn. Hoa màu trắng. Quả to màu vàng nâu, có gân múi chạy dọc theo quả, phía dưới tách ra như ngón tay. 2) Thu hái và chế