1) Mô tả: Thân sa nhân thuộc thần thảo cao 2 – 3m gần giêng như cây riềng nhưng thân rễ không phát triển thành củ. Lá mọc so le, xếp 2 dãy, có bẹ dài, phiến lá to hình trái xoan. Mặt xanh thẫm, láng bóng. Hoa màu trắng đốm tía mọc thành chùm.