1) Mô tả: Cây sầu riêng  cao 25m. Lá mọc so le, thuôn dài, trên mặt có lông. Quả to, vỏ cứng trên mặt có gai nhọn cứng. Quả có 5 ngăn trong có hạt. 2) Thu hái và chế biến: Cây sầu riêng trồng nhiều ở miền Nam. Rễ, lá, vỏ quả dùng làm