1) Mô tả: Cỏ roi ngựa (Mã tiên thảo)  thân loại thán thảo, mọc thẳng, cao từ 10cm – 1m, thân vuông, có nhiều nhánh mọc thành bụi. Lá mọc đôi, có răng, xẻ thùy lông chim. Hoa mọc thành chùm ở ngọn, màu xanh lam. Quả loại quả nang có 4 nhân. 2) Thu