CÂY CỎ XƯỚC (Ngưu tất) 1) Mô tả: Cây cỏ xước thân loại thân thảo sống lâu năm, cao 0,5 – 1m, thân mảnh hơi vuông. Lá mọc đối, mép lượn sóng, mặt trên xanh hơn mặt dưới, phiến lá hình trứng, đầu nhọn. Hoa có nhiều hoa ở ngọn hoặc kẽ lá. Quả nang