1) Chế biến: Nhựa cóc và thịt cóc được dùng để làm thuốc: – Nhựa cóc: Bắt cóc nhốt vào rọ, dùng nước rửa sạch con cóc, lấy nhíp đè lên các tuyến trên da cóc, nhất là ở hai tuyến ở mắt, hứng lấy nhựa cóc tiết ra bằng dĩa sành sứ hay thủy