1) Mô tả: Cây vừng thuộc loại cây nhỏ. Thân có nhiều lông, sông quanh năm. Lá mọc đôi, có cuống. Hoa màu trắng mọc đơn ở kẽ lá. Quả nang có 4 ô có chứa nhiều hạt màu vàng hay nâu đen. Lá mầm có chất dầu. 2) Thu hái và chế biến: Cây