1) Chế biến: Phải lựa nhau sản phụ không bệnh tật. Nhau còn nguyên bọc, màu hồng tươi. Không nên để lâu quá 1-2 giờ mới chế biến. Trước hết phải làm vệ sinh tất cả các vật dụng dùng chế biến nhau như dao, kéo, gạc, tay phải rửa xà bông, luộc sôi dao