1) Mô tả: Rau khúc có thân thảo, cao từ 10 – 20cm, có lông trắng mềm. Lá thuôn, mặt dưới có lông mịn. Hoa hình chùy mọc ở ngọn, màu vàng. Quả bế thuôn dài. 2) Thu hái và chế biến: Rau khúc mọc quanh năm, mọc hoang ở khắp nơi, nhiều nhất ở