Rau má cây rau hoang dã mọc khắp nơi trên tất cả mọi vùng miền. Nhưng tác dụng chữa bệnh kỳ diệu của cây rau má không phải ai cũng biết. Cùng tìm hiểu lợi ích chữa bệnh của cây rau má. 1) Mô tả: Thân cây rau má mọc bò, có rễ ở các mấu.