1) Mô tả: Cây nọc sởi thân loại thân thảo, cao khoảng 10 – 20cm, thân hơi vuông, nhẵn, phân nhiều nhánh. Lá mọc đôi, hình trứng, phiến lá có những đốm nhỏ, gân nổi rõ. Hoa nhỏ, màu vàng, mọc ở kẽ lá và đầu nhánh. Quả nang, hình trứng, có 3 khía, trong