1) Mô tả: Cây xộp thân leo nhờ rễ, áp sáp vào tường, vách núi, phân nhánh nhiều, ngắn, mềm, mánh, màu nâu hồng, có nước trắng như sữa khi ngắt cành. Lá có khi lớn, khi nhỏ, hình trứng hay trái tim, cuống lá có lông. Hoa cụm rất nhỏ, ở nách lá. Quả