1) Mô tả: Cây thìa là thân nhẵn, ít phân nhánh. Lá xẻ ba, phiến rất nhỏ hình sợi. Hoa màu vàng nhạt.mọc thành tán gồm 10 cọng. Quả hình trứng dẹt ở lưng có 3 sóng. 2) Thu hái và chế biến: Cây thìa là trồng khắp nơi, thường dùng lá nấu với cá.