VỌNG CÁCH (Bong cách, lá cách) 1) Mô tả: Vọng cách là loại cây nhỏ, có nhiều nhánh, có khi mọc leo và có gai. Lá mỏng, khi thì hình trứng, khi thì hình bầu dục, mép nguyên, thỉnh thoảng có mép tai bèo. Hoa nhỏ màu xanh lục nhạt, mọc thành ngù ở đầu