Gặp gỡ một bệnh nhân đau lưng  bác Trần Thị Đáy trong thời gian dài chúng tôi mới có dịp hiểu rõ hơn những khó khăn mà những người bị bệnh đau lưng phải gánh chịu: Thưa cô, bây giờ những vấn đề khiến cô khó chịu nhất là gì ạ? Hiện tại cô đang