Cà chua 1) Mô tả: Thân cây thảo, sông theo mùa, phân nhánh nhiều. Lá phía lá xẻ lông chim, thường có răng cưa. Hoa ở nách lá, cuống có lông cứng. 2) Thu hái chế biến: Cây cà chua được trồng khắp nơi. Quả, đọt và lá được dùng làm thuốc. 3) Công dụng: