1) Chế biến: Cá ngựa đem về bỏ ruột, xâu vào rồi đem phơi khô. Loại cá ngựa màu trắng và vàng là loại tốt nhất. Người ta còn có thể ngâm cá ngựa vào rượu có quế hồi một thời gian rồi đem ra phơi khô đ ể tán thành bột uống sau này.