Bệnh hắc lào là gì ? Hắc lào là bệnh nấm ngoài da toàn thân, bệnh thường phát sinh từ nhưng nơi nhiệt đới nóng ẩm, môi trường ôi nhiễm. Triệu chứng  Một đám da lở loang có mụn lấm tấm như hạt kê, ngứa ngáy khó chịu. Bài thuốc:  Bạch chì:  50g Hoàng bá