1) Mô tả: Cây bách bộ Thân loại thân leo, dài 6 – 8m, thân nhẵn. Lá mọc so le, hình trái tim, gân lá mọc nổi rõ ràng. Hoa mọc ở kẽ lá, màu vảng đỏ, mùi rất thúi. Quả nang có 4 hạt. Rễ mọc chùm có 10 củ – 30 củ, màu