1) Mô tả:  Cây bồ công anh thân thảo, sông lâu, mọc thẳng, cao từ 0,6 – 1m, có khi 3m, không phân nhánh. Lá mọc so le, mép lá hình răng cưa không đều, gần như có thùy, hình lưỡi mác. Hoa màu nâu vàng, mọc ở ngọn cây, cuống dài chia nhiều nhánh. Qua