BƯỚM BẠC (Bươm bướm, hoa bướm) 1) Mô tả: Cây bướm bạc  thân nhỏ, cao 1 – 2m, có nhiều nhánh. Cành non có lông mịn trắng bạc. Lá mọc đối, hình trứng có lông mịn, mặt trên đậm hơn mặt dưới. Hoa hình ngũ, mọc ở đầu cành, màu vảng. Quả mọng, màu đen,