1) Mô tả: Cây rau cải trời thân thảo, mọc thẳng cao 0,3 – 0,7m. Lá mọc so le, mép hình răng cưa. Hoa màu vàng, mọc ở ngọn cây, đầu nhánh. Quả bế có hạt đen hay đỏ sẫm. 2) Thu hái và chế biến: Cây cải trời mọc hoang ở khắp nơi, ven